మీరు చేస్తున్నప్రయత్నములు అన్ని విఫలమగుట,కార్యములందు ఆలస్యమ,అనుకోని చిక్కులు,వివాహ ప్రయత్నములు ముందుకు సాగకవివాహముఆలస్యము,ఉద్యొగ,వృత్తి వ్యాపారాలలసమస్యలకుజ్యోతిష్యపరమైన పరిష్కార మార్గ ములకై, పుట్టినతేదీ, పుట్టిన నెల, పుట్టిన సంవత్సరము, పుట్టిన సమయము, పుట్టిన స్థలము మొదలైన వివరములతో సంప్రదించండి. 9866193557
Counter
Satyanarayanaswami Vratam (సత్యనారాయణస్వామి వ్రతం )
Paardhiva Lingarchana ( పార్ధివ లింగార్చన )
Sahasra Lingarchana ( సహస్ర లింగార్చన )
Maha Lingarchana ( మహా లింగార్చన )
Mahanyasapoorva Rudrabhishekam ( మహాన్యసపూర్వ రుద్రాభిషేకం )
Navagraha Shanthi ( నవగ్రహ శాంతి )
Laksha Varthi Vratam ( లక్ష వర్తి వ్రతం )
Laksha Patri Pooja ( లక్ష పత్రీ పూజ )
Copyright © 2011 poojalu.in, All Rights Reserved.